Döngüyü Tasarla © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.
Konseptika

2021-2024 yılları arasında farklı temalarda düzenlenecek Döngüsel Ekonomi için Disiplinlerarası Tasarım Yarışmaları serisi Döngüyü Tasarla, Yeniköy Rotary Çevre Komitesi, İstanbul Rotary Çevre Komitesi, Koç Üniversitesi Pop Machina ekibi ve Rotary 2420 Bölge Çevresel Sürdürülebilirlik Komitesi işbirliği ile düzenlenen ‘Döngüsel Ekonomi için Tasarım’ temalı bir yarışma dizisidir. İlki 2021 yılında ‘Tamiri Tasarla’ temasıyla gerçekleştirilen seri, diğer tasarım yarışmalarından ayrılan bir kurguya sahip ve ilk yılda ödül alan tasarımların kapsamı ve kalitesi, geliştirdiğimiz yenilikçi kurgunun oldukça etkili olduğunu gösteriyor. 2021 yılı teması ‘Tamiri Tasarla’ kapsamında ödül alan tasarımları Döngüyü Tasarla 2021 Sunum Alanı üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde farkındalıkları artırmak ve tasarımın, disiplinlerarası çalışmanın ve kurumlarla inisiyatifler arası işbirliğinin önemini vurgulayan projenin 2022 yılı teması Yeniden Kullanımı Tasarla olarak belirlendi.

20. Yüzyıla damga vuran Sanayi Devrimi ve beraberinde gelen seri üretim ve tüketim odaklı ekonomi, günümüzde tüketim odaklı yaşam pratikleri ve sonucunda ortaya çıkan israf ve atığa sebep oldu. Planlı eskitme, kara kutu tasarımlar, kullan-at ürünler vb. yöntemlerle üretimi ve tüketimi arttırmaya yönelik bir ekonomik düzenin sürdürülebilirlik açısından olumsuz etkileri giderek daha da görünür olmaya ve dünya çapında doğrudan ya da dolaylı olarak iklim değişikliği, çevre kirliliği ve fırsat eşitsizliği gibi sosyo-ekolojik sıkıntılara yol açtığı anlaşıldı. Bu yöntemleri destekleyen tasarım, ürün geliştirme, ve üretim ve tüketim pratikleri, hammadde tüketimini artırmaya ve hammadde kaynaklarının tükenmesine yol açarken, bir yandan da üretim sonucunda katma değerli ürünlerin ve parçaların geri kazanılmasını engellemekte.

Geldiğimiz bu noktada, alternatif tasarım yaklaşımlarının ve ürünleri ekonomiye geri kazandırmaya yardımcı çözümlerin önemi bir kez daha anlaşıldı. Bu çözümlerden biri olan yeniden kullanım pratiği, bir kullanıcı tarafından çeşitli sebeplerle artık kullanılmayan bir ürünün aynı veya farklı bir amaçla başkaları tarafından kullanılması ve bu sayede ürünün katma değerinin geri kazanılmasıdır. Ürün yaşamının doğrusal değil, farklı kullanıcıların katılımıyla bir seri döngü şeklinde gerçekleşmesini sağlayan yeniden kullanım, maksimum değer geri kazanımı sayesinde döngüsel ekonominin en etkin stratejilerinden biridir. Bu strateji, sahibiyet algımızı, ürünlerin işlevini, ‘eski’ ve kullanılmış ürünlere dair önyargılarımızı ve daha birçok kabulümüzü sorgulamamızı gerektirir ve köklü bir davranış değişikliği ile gerçekleşebilir.

Ellen MacArthur Vakfı tarafından geliştirilen Döngüsel Ekonomi Sistem Diyagramı.

Döngüsel Ekonomi temalı
Disiplinlerarası Tasarım Yarışmaları


Ödüller

Birincilik Ödülü – 30.000 TL
Sunuma Katılan Ekip Ödülü - 10.000 TL


Önemli Tarihler

Proje Fikri Teslimi: 11 Şubat 2022 25 Mart 2022
Aşamayı Atlayan Ekiplerin Duyurusu: 3 Nisan 2022
Yarışma ve Sunum: 15 Nisan 2022
Ödül Töreni: En geç 13 Mayıs 2022