Döngüyü Tasarla © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.
Konseptika

21. yüzyıla girerken küreselleşme ile etkisi artan ‘üret-kullan-at’ modelinde, yani doğrusal ekonomide, üretim hacimlerini artırmak öncelikli oldu. Kaynakların israfına ve dengesiz, eşitsiz büyümeye yol açan bu modelin sürdürülebilir olmadığı giderek daha fazla görünür oldu. Buna alternatif olarak, Ellen MacArthur Vakfı tarafından ‘döngüsel ekonomi’ modeli geliştirildi.

Döngüsel ekonomiye geçiş ile hedeflenen, dönüşümün ve yeniden dönüşümün tasarlanması, kaynakların israfının önlenmesi, çevre değerlerinin ön planda olması ve yaşam kalitesinin öncelik kazanması.

Farkındalığı artırmak, bilgi ve teorileri yaygınlaştırmak, yeni değerleri tartışmak için Yeniköy ve İstanbul Rotary Çevre Komiteleri ve Koç Üniversitesi Pop Machina ekibi ‘Döngüyü Tasarla’ yarışmaları serisini geliştirdi.

Ellen MacArthur Vakfı tarafından geliştirilen Döngüsel Ekonomi Sistem Diyagramı.

Döngüsel Ekonomi temalı
Disiplinlerarası Tasarım Yarışmaları

2021 yılı teması ‘Tamiri Tasarla’. Genç tasarımcılara, mühendislere ve sosyal bilimcilere açtığımız bu disiplinlerarası yarışmanın konusu, günlük yaşamda ev/iş hayatında her an kullanılan ancak bozulunca tamiri söz konusu olamayan ürünlerin tamirini imkanlı kılacak alternatif ürün-servis sistemlerini tasarlamaları.


Ödüller

Birincilik Ödülü – 15.000 TL
İkincilik Ödülü – 10.000 TL
Üçüncülük Ödülü – 7.000 TL
Mansiyon Ödülü – 3.000 TL

Önemli Tarihler

Proje Fikri Teslimi: 2 Mayıs 2021 9 Mayıs 2021
Çark Etkinlikleri: 2 – 25 Mayıs 2021
Tamiri Tasarla Hackathon: 8 - 10 Haziran 2021
Ödül Töreni: 18 Haziran 2021 / 18:30 Rahmi Koç Müzesi
Tamiri Tasarla Sergisi: 18 Haziran - 8 Temmuz 2021 Rahmi Koç Müzesi