Döngüyü Tasarla © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.
Konseptika

Yarışmanın Amacı:

Disiplinlerarası bir yaklaşım ile farklı disiplinlerden ekipleri 21. yy’da yeniden kullanımı tasarlamaya davet ediyoruz! İstanbul özelinde, yerelde katma değeri geri kazanmamızı sağlayacak, herkesin erişebileceği, alternatif yeniden kullanım senaryolarını ve bunları imkanlı kılan ürün-servis sistemlerini keşfetmeyi umuyoruz..

 

Kapsam:

Bu yarışma kapsamında değerlendirilecek fikirlerin aşağıdaki senaryo kategorilerinden iki veya daha fazlasını içermesi gerekiyor:

  • Farklı amaçlarla yeniden kullanım 
  • İkinci el alışverişleri
  • Paylaşım ekonomisi ve hizmetleri 
  • Ortak kullanılan ürünler ve topluluklar
  • Yeniden kullanım için yenileme
  • Topluluk temelli bakım ve onarım ile ürün ömrünün uzatılması

Bu yarışmada beklenen çözümlerin kapsamı sebebiyle disiplinlerarası ekipler kurulması gerekmektedir. Değerlendirmeler de farklı disiplinlerden jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir. 

 

Katılım Şartı:

Çevre kirliliği, iklim değişikliği gibi küresel sorunlar, çok farklı etkenleri ve etkileri olması sebebiyle tek bir disiplinin tek başına çözüm üretebileceği sorunlar değildir. Bu sorunlara şu ana kadar üretilen çözümler, belirli alanları kapsamakta ve bütüncül olmaktan uzaktır. Bu nedenle, yarışmacılardan yeniden kullanım pratiklerini yeniden düşünmelerini isteyen bu yarışmada, disiplinler arası takımlar oluşturulması bir ön koşul olarak belirlenmiştir. Ekiplerin aşağıdaki 3 farklı disiplin kategorisinden en az birer kişiyle oluşturulması gerekmektedir. Ekipler en fazla 5 üyeden oluşabilir. 
Tasarım disiplinleri: Endüstriyel tasarım, Mimarlık, Şehir-bölge planlama, Grafik tasarım, Moda tasarımı, Tekstil tasarımı, Etkileşim tasarımı, Görsel iletişim tasarımı vb.
Mühendislik disiplinleri: Makine mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği, Endüstri mühendisliği, Mekatronik mühendisliği, Kimya mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda mühendisliği, vb. 
Sosyal Bilimler: Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, İletişim, Siyasal Bilimler Toplumsal cinsiyet çalışmaları, vb. 
Ekip üyelerinden en az bir tanesinin lisans mezunu olması şarttır. 

 

Süreç:

1. Aşama 

‘Yeniden Kullanımı Tasarla’ Fikrinin Kısa Özeti
Tasarım çözümünün kısa bir özetinin 25 Mart 2022 tarihine kadar Döngüyü Tasarla web sitesi üzerinden teslim edilmesi gerekmektedir. Bu fikirler, sunulan ‘Yeniden Kullanımı Tasarla’ Kısa Özet Şablonu kullanılarak hazırlanmalıdır. 

Bu kısa özet şu detayları içermelidir: 
Önerilen yeniden kullanım senaryoları ve senaryodaki paydaşların tanıtılması
Senaryoların görselleştirilmesi
Paydaşların bu senaryolara dahil olmak için motivasyonlarının ve çekincelerinin kritik bir değerlendirilmesi
Bu senaryoların gerçekleşmesi için gerekli olan tasarım çözümlerinin ve altyapının imkan ve kısıtlarının değerlendirilmesi

Bu aşamada ürün görselleştirilmesi talep edilmemektedir. 

Teslim edilen fikirler jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve bir sonraki aşamaya kalan 5 ekip, 03 Nisan 2022 tarihinde web sitesi üzerinden açıklanacak. Ekiplerden fikirlerini sunumları için geliştirmeleri istenecek,  15 Nisan’da gerçekleşecek yarışmaya davet edilecekler.

 
 
2. Aşama 

Çark Etkinlikleri 
Davetli konuşmacılarla yürütülen, genel olarak döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik, tema özelinde de yeniden kullanım, paylaşım ekonomisi ve ürün-servis sistemleri üzerine panellerden oluşan bu etkinlikler, hem yarışmacılara destek olmak hem de toplumun bu konular hakkında daha bilgi edinmesini sağlamak için düzenlenmektedir. 

2021 yılında ‘Tamiri Tasarla’ kapsamında düzenlenen etkinliklerin listesine Çark Etkinlikleri sayfamızdan, panellerin kayıtlarına da Döngüyü Tasarla - YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. 

 


3. Aşama 

Yarışma ve Sunum
Seçilen ekipler, 15 Nisan 2022 tarihinde yarışmanın son basamağı olarak projelerini sunacaktır. Bu yarışmaya davet edilen her grup, projelerinin sunumu karşılığında  10.000 TL ödül [honorarium] alacaktır. 

 

 

4. Aşama 

Ödül töreni ve Sergi
Yarışma projelerinin jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması. 
Öngörülen tarih: en geç 13 Mayıs 2022

Birinci seçilen tasarım çözümü 30.000 TL ödül kazanacaktır.

 
 

 

Düzenleyenler

Destekleyenler